Jumaat, 12 Mac 2010

Dosa Mengumpat...Buat rakan-rakan yang beragama islam, marilah sama-sama mengalunkan zikrullah. basahilah lidah dengan menyebut nama Allah supaya diri kalian terhindar dari gangguan syaitan.

Didalam satu Hadis dilaporkan bahawa baginda s.a.w. ada bersabda:"Barang siapa yang didapati padanya empat perkara, nescaya ia akan memperolehi segala kebaikkan di dunia dan di akhirat.Pertama, lidah yang sentiasa dibasahi dengan berzikir.Kedua, Hati yang sentiasa sibuk dengan bersyukur.Ketiga, Anguta-angguta tubuh yang sentiasa menahan segala penderitaan.Keempat, isteri yang tidak mengkhianati maruahnya dan harta benda suaminya."

Tazkirah:DOSA MENGUMPAT HANYA BOLEH DIAMPUN OLEH MANGSA

Mengumpat ialah menceritakan atau menyebutkeburukan atau kekurangan seseorang kepada orang lain.Rasullah S.A. W. menjelaskan mengenai mengumpat seperti sabdanya bermaksud"Mengumpat itu ialah apabila kamu menyebut perihal saudaramu dengan sesuatuperkara yang dibencinya"(Hadis Riwayat Muslim)Mengumpat berlaku sama ada disedari atau tidak. Perbuatan itu termasukapabila menyebut atau menceritakan keburukan biarpun tanpa menyebut namapelakunya tetapi diketahui oleh orang yang mendengarnya.Memandangkan betapa buruk dan hinanya mengumpat, ianya disamakan sepertimemakan daging saudara seagama. Manusia waras tidak sanggup memakan dagingmanusia, inikan pula daging saudara sendiri.Dosa mengumpat bukan saja besar, malah antara dosa yang tidak akandiampunkan oleh Allah biarpun pelakunya benar-benar bertaubat.Dosa mengumpat hanya layak diampunkan oleh orang yang diumpatkan. Selagiorang yang diumpatnya tidak mengampunkan, maka dosa itu akan kekal danmenerima pembalasannya diakhirat.Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud: "Awaslah daripada mengumpat keranamengumpat itu lebih berdosa daripada zina. Sesungguhnya orang melakukanzina, apabila dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dansesungguhnya orang yang melakukan umpat tidak akan diampunkan dosanyasebelum diampun oleh orang yang diumpat" (Hadis riwayat Ibnu Abib Dunya danIbnu Hibbad)Disebabkan mengumpat terlalu biasa dilakukan, maka ia tidak dirasakan lagisebagai satu perbuatan dosa. Hakikat inilah perlu direnungkan oleh semua.Mengumpat dan mencari kesalahan orang lain akan mendedahkan diri pelakunyadiperlakukan perkara yang sama oleh orang lain. Allah akan membalasperbuatan itu dengan mendedahkan keburukan pada dirinya. Sabda RasulullahS.A.W. "Wahai orang yang beriman dengan lidahnya tetapi belum berimandengan hatinya! Janganlah kamu mengumpat kaum muslim, dan janganlah kamumengintip-intip keaibannya. Sesungguhnya, sesiapa yang mengintip keaibansaudaranya, maka Allah akan mengintip keaibannya, dan dia akanmendedahkannya, meskipun dia berada dalam rumahnya sendiri" (Hadis riwayatAbu Daud)Orang yang mengumpat akan mendapat kerugian besar pada hari akhirat. Padarekod amalan mereka akan dicatatkan sebagai perbuatan menghapuskan pahala.Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud : "Perbuatan mengumpat itu samalahseperti api memakan ranting kayu kering". Pahala yang dikumpulkan sebelumitu akan musnah atau dihapuskan seperti mudahnya api memakan kayu keringsehingga tidak tinggal apa-apa lagi.Diriwayatkan oleh Abu Ummah al-Bahili, di akhirat seorang terkejut besarapabila melihat cacatan amalan kebaikan yang tidak pernah dilakukannyadidunia. Maka, dia berkata kepada Allah "Wahai Tuhan ku, dari manakahdatangnya kebaikan yang banyak ini, sedangkan aku tidak pernahmelakukannya". Maka Allah menjawab : "Semua itu kebaikan (pahala) orangyang mengumpat engkau tanpa engkau ketahui".Sebaliknya, jika pahala orang yang mengumpat tidak ada lagi untuk diberikankepada orang yang diumpat, maka dosa orang yang diumpat akan dipindahkankepada orang yang mengumpat. Inilah dikatakan orang muflis diakhirat nanti.Memandangkan betapa buruknya sifat mengumpat, kita wajib berusahamengelakkan diri daripada melakukannya.Oleh itu perbanyakkanlah zikir supaya dapat menghindarkan diri daripada mengumpat.

P/S:..ayuh sama-sama kita buang amalan membuat ketupat( mengumpat) dlm diri kita...
Semoga hidup kita akan sentiasa di dalam rahmatNya..
Amien...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan